Hem
Bilder

Kaniner

Höns

Lantmannens bok

Nordisk Familjebok

Gullringeblogg

Länkar


Självförsörjning med foder

En foderstat för självhushållare, hämtad från häftet Betesskötsel av Thure Nilsson, utkommet 1942.

Vinter

EXEMPEL PÅ FODERSTAT med enbart hemproducerat foder
Kornas vikt 500 kg
Mjölkens fetthalt 4%
Dagsmjölk, kg
0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30
Utfodring, kg
Vårsädeshalm 5 4 3 2 1 -
Hö från klöverrik vall skördat i begyn. blomn. 2 3 5 5 5 6
Hö från klöverfattig vall skördat i begyn. blomn. 4 3 2 2 2 2
Hö av betestyp - - - 1 2 3
Rotfrukter 3 5 7 9 12 15
Ensilage av klöverväxter 3 5 7 9 12 15
Blandsädesgröpe 0,7 1,4 2,4 3,5 4,3 5,1

Sommar

Bete

Original                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ulric Eriksson - Maj 2008 - ulric@siag.nu
Creative Commons License