Hem
Bilder

Kaniner

Höns

Lantmannens bok

Nordisk Familjebok

Gullringeblogg

Länkar


Hässja

Artikel från Nordisk Familjebok, Uggleupplagan. Hämtat från Projekt Runeberg.

Hässja, landtbr., ställning för upphängning af säd och stråfoder till lufttorkning. I norra Sverige brukas allmänt stånghässjor (fig. 1), bestående af hässjestolpar, gubbar, som nedsättas i marken i rad, hvarefter i dessa fästas pinnar, och på dem läggas hässjestänger, ron, på hvilka gräset upplägges. Mellanrummet mellan två stolpar kallas ett golf.


Fig. 1. Stånghässja för hö.

I Västernorrlands län och här och hvar i södra Norrland och Dalarna har man mycket höga kornhässjor (fig. 2), hvilka äro fast upptimrade, och i Västerbotten äro dessa försedda med tak (fig. 3), så att de bilda ett slags väderrior, som ofta stå intill trösklogen.


Fig. 2. Norrländsk kornhässja.


Fig. 3. Västerbottenshässja.

I södra och mellersta Sverige användas sedan 1880-talet alltmer allmänt linhässjor (fig. 4), bestående af i rad ställda störar, hvarpå hässjelinor bindas. Hässjning är ett ypperligt bärgningssätt, särskildt i regnigt väder, emedan det, som upphängts på hässja, hastigt torkar och kan motstå mycket regn utan att taga synnerlig skada. H. J. Dft.


Fig. 4. Linhässja.
                                                                                                                                                                                                                                                                               
Ulric Eriksson - Maj 2008 - ulric@siag.nu
Creative Commons License