Hem
Bilder

Kaniner

Höns

Lantmannens bok

Nordisk Familjebok

Gullringeblogg

Länkar


Utsäde och skörd per hektar

Nedanstående tabell är hämtad ur Lantmannens bok från 1946.

  Utsäde Skörd vid medelintensiv drift 1 hl väger 1 tunna väger Ungefärlig växttid Myllningsdjup av utsädet
Kärna, rötter, knölar Halm, hö, tågor och blast
kg kg hl kg kg kg veckor cm
Höstvete 180-220 2700   4000 75-80 124-132 44-50 4-6
Vårvete 200-240 2200   2400 78-83 129-137 17-21 3-4
Höstråg 160-200 2200   4000 70-75 115-124 44-50 3-4
Midsommarråg 120-150 1600   3000 65-78 107-130 53-57 3-4
Korn 180-220 2500   3000 62-70 102-115 12-18 4-8
Havre 200-240 2400   3000 47-55 77-91 15-18 4-8
Ärter 180-220 2000   2000 75-80 124-132 15-18 5-8
Vicker 180-210 2000   2000 75-85 124-140 16-19 4-7
Åkerbönor 200-300 2000   2400 70-80 116-132 19-23 7-10
Blå luzern 25-35 -   6000 - - - 2-3
Raps 7-14 1200   3000 60-90 99-146 - 1-2
Lin end. f. tågor 140-150 -   800 - - - 1-2
Oljelin 60-90 1000-1500   - 63-70 104-116 - 2-4
Höstraps 6-10 1500-2000   - - - - 2-3
Vårraps 10 1000-1500   - - - - 2-3
Höstrybs 6-10 1300-1700   - - - - 2-3
Vitsenap 14 1300-1600   - - - - 2-3
Vallmo 3-6 800-1500   - - - - 0,5-1,5
Rödklöver 20 200-400   3000 75-80 124-132 - 0-1
Alsikeklöverfrö 10-16 200-300   - 75-80 124-132 - 0-1
Timotejfrö 12-20 400-500   - - - - 0-1
Ängskavlefrö 30-50 300-400   - - - - 0-1
Sockerbetor 15-20 30-40 tusen 416-615 15-28 tusen 60-70 100-115 20-26 2-4
Foderbetor 15-25 30-50 tusen 480-800 15-22 tusen 60-65 100-107 19-25 2-4
Kålrötter 6-10 40-55 tusen 696-955 9-21 tusen 50-65 82-107 20-25 1-2
Rovor 4-8 50-60 tusen 1000-1200 7-24 tusen 45-55 74-91 17-22 1-2
Morötter 3-5 20-28 tusen 287-400 14-22 tusen 60-80 100-132 20-23 1-2
Potatis 1700-2200 14-25 tusen 200-367   60-80 100-132 14-22 5-10
Hö fr. odlad jord o. blandfrö - - - 5000 - - - -
Hö fr. naturlig äng - - - 2000 - - - -
                                                                                                                                                                                                                                                                               
Ulric Eriksson - Maj 2008 - ulric@siag.nu
Creative Commons License