Hem
Bilder

Kaniner

Höns

Lantmannens bok

Nordisk Familjebok

Gullringeblogg

Länkar


Fodermedelstabell

Nedanstående tabell är hämtad ur Lantmannens bok från 1946.

De viktigaste foderslagens fodervärde i foderenheter (Fe) och smältbart renprotein (smältbar äggvita) pr 100 kg foder, med angivandet av kg foder och smältbart renprotein pr foderenhet samt innehåll av kalcium och fosfor i gram pr kg foder. Här angivna foderenheter är s.k. skandinaviska foderenheter, Fe (sk).

Foderslag Torrsubstans Per 100 kg foder Foder till 1 Fe Smältbart renprotein (Smältbar äggvita) pr Koncentration (Fe pr 100 kg torrsubstans) Mineralämnen pr kg foder
Fe Råprotein Smb renprotein (Smb äggvita) kg foder Fe Ca P
% Fe kg kg kg gram gram Fe gram gram
1) Bete, grönbete, A.I.V.-foder.
a) Bete.
0-10 % baljväxter, normalt 20,7 17,7 4,0 2,6 5,65 26 147 85,5 1,1 0,5
25-50 % baljväxter, normalt 19,0 17,7 4,5 3,0 5,65 30 170 93,2 2,0 0,5
90-100 % baljväxter, normalt 17,0 16,3 4,7 3,1 6,13 31 190 96 2,0 0,5
b) Grönfoder
Blåluzern, vid blomn. början 24 14,6 4,6 2,7 6,85 27 185 61 4,7 0,5
Rödklöver, vid blomn. början 20 14,9 3,6 2,1 6,71 21 141 75 3,3 0,6
Vitklöver, bladrik, i blomn. 16,3 14,6 4,3 2,8 6,85 28 192 90 3,1 0,6
Klöver-gräs, vid blomn. början 23,8 17,2 3,5 1,9 5,81 19 110 72 2,3 0,5
Slåttergräs, vid blomn. början 27,5 19,3 3,0 1,5 5,18 15 78 70 1,3 0,5
Foderärt, vid blomn. början 16,0 11,3 3,3 2,2 8,85 22 195 71 2,7 0,6
Sötlupin, i blomning 17,5 12,1 3,0 2,0 8,26 20 165 69 2,5 0,5
Luddvicker, i blomning 16,3 9,9 3,6 2,1 10,10 21 212 61 2,5 0,5
Baljväxter - stråsäd 50:50 vid blomningens början 20 12,1 2,8 1,7 8,26 17 140 60 1,8 0,6
Baljväxter - stråsäd, 75 % baljväxter, vid blomningens början 19 12,7 3,3 2,1 7,87 21 165 67 2,3 0,6
c) A.I.V.-foder
Luzern-, i knoppning 21,3 13,7 4,6 3,0 7,30 30 219 64 4,7 0,5
Luzern-gräs-, i knoppning 21,5 14,0 3,7 2,2 7,14 22 144 65 4,5 0,6
Klöver-, i knoppning 20 14,1 4,0 2,4 7,09 24 170 71 4,3 0,7
Klöver-gräs-, i knoppning 20,8 14,3 3,5 2,0 6,99 20 140 69 2,8 0,6
Baljväxt-stråsäd, 50:50 (vid blomningens början) 20 10,9 29 1,6 9,17 16 146 55 1,7 0,6
2) (beräknas skördat vid begynnande blomning eller knoppning)
Klöver 85 54,5 15,3 8,2 1,83 82 150 64 15,1 2,2
Luzern 85 45,3 15,7 8,2 2,21 82 181 53 17,7 2,2
Timotej och övrigt slåttergräs 85 50,8 9,7 4,6 1,97 46 91 60 4,9 2,0
Ca 50 % klöver och 50 % timotej eller gräs 85 52,6 12,3 6,3 1,90 63 120 62 10 2,1
3) Halm (medelgod)
Vete 85 22,3 3,3 1,0 4,48 10 45 26 2,2 0,7
Råg 85 23,6 3,4 1,1 4,24 11 47 28 2,6 1,1
Korn 85 28,0 4,0 1,3 3,57 13 46 33 2,9 0,9
Havre 85 27,5 3,9 1,2 3,64 12 44 32 3,2 1,0
Blandsäd av korn och havre 85 27,8 4,0 1,2 3,60 12 43 33 3,1 1,0
Blandsäd med 30 % baljväxter 85 27,5 5,3 1,6 3,65 16 59 32 6,0 1,1
Foderärt eller vicker 85 26,7 8,2 2,5 3,75 25 94 31 12,6 1,4
4) Rotfrukter (medelhög torrsubstans)
Foderbetor 12,0 11,7 1,0 0,4 8,55 4 34 98 0,2 0,3
Kålrötter 12,0 11,5 1,2 0,6 8,70 6 52 96 0,6 0,4
Rovor 9,0 8,2 1,0 0,4 12,20 4 49 91 0,4 0,3
Sockerbetor 24,0 24,3 1,2 0,6 4,12 6 25 101 0,4 0,5
Morötter 12,0 11,6 1,1 0,6 8,62 6 52 97 0,6 0,5
Foderpotatis 25 24,3 2,1 0,2 4,12 2 8 97 0,2 0,6
5) Rotfruktsblast
Sockerbetsblast 17,4 14,9 2,3 1,4 7,57 14 109 86 1,8 0,5
Foderbetsblast 12,1 9,7 2,0 1,2 10,31 12 124 80 1,7 0,5
Kålrotsblast 11,8 10,4 2,0 1,3 9,62 13 125 88 2,6 0,6
Rovblast 11,6 9,8 1,9 1,1 10,20 11 112 85 1,8 0,4
Potatisblast 20,0 10,0 2,2 0,7 10,0 7 70 50 - -
6) Säd och kvarnavfall
Fodervete 87,0 101,6 12,6 9,3 0,98 93 91 117 0,6 3,5
Foderråg 87,0 101,8 12,1 9,1 0,98 91 89 117 0,5 3,4
Korn 87,0 103,2 10,5 7,2 0,97 72 70 119 0,5 3,2
Havre 87,0 87,8 11,0 8,2 1,14 82 93 101 0,9 3,3
Majs 87,0 105,5 9,7 6,8 0,95 68 65 121 0,2 3,1
Kli (vete) 87,0 78,0 14,6 9,7 1,28 97 124 90 1,8 11,1
Blandsäd med korn och havre 87,0 95,5 10,8 8,7 1,06 87 92 110 0,7 3,3
Blandsäd med 30 % baljväxter 87,0 97,8 14,5 11,3 1,03 114 117 112 0,9 4,0
Foderärter eller pelusker 87,0 103,1 23,9 17,5 0,97 175 94 118 1,2 5,9
7) Oljekakor eller oljekaksmjöl
Jordnöt-, skalade frön 90 126,2 48,6 41,9 0,79 419 330 140 1,6 6,7
Bomullsfrö-, skalade frön 90,0 126,9 47,8 41,0 0,79 410 324 141 2,4 13,1
Solros-, skalade frön 90,0 123,3 40,6 35,1 0,81 310 251 137 3,7 9,8
Raps- 90,0 107,3 32,0 24,7 0,93 247 230 119 5,0 8,7
Linfrö- 90,0 116,0 32,5 26,7 0,86 267 230 129 3,4 9,5
Sesam- 90,0 118,4 40,0 34,6 0,84 346 290 132 23,4 11,1
Kokos- 90,0 115,4 20,1 16,6 0,87 166 144 128 4,6 6,1
Soja- 90,0 124,0 43,5 38,3 0,81 383 310 138 2,5 6,5
Palm- 90,0 105,3 17,0 13,4 0,95 134 127 117 2,1 4,6
8) Mjölk- och mejeriavfall
Helmjölk 12,8 25,2 3,4 3,3 3,97 33 131 197 1,3 0,9
Skummjölk 8,7 12,2 3,1 2,9 8,20 29 238 140 1,1 0,9
Vassle 6,6 8,8 0,8 0,8 11,36 8 91 133 0,6 0,6
Kärnmjölk 8,5 13,2 3,2 3,1 7,58 31 235 155 1,3 0,9
Torkad skummjölk 92,1 123 32,7 28,1 0,81 281 228 133 12,8 5,6
Torkad kärnmjölk 93,0 137,1 32,8 29,7 0,73 297 217 148 14,7 10,4
Torkad vassle 93,0 125,3 12,0 11,4 0,80 114 91 135 8,3 7,9
9) Animaliskt foder
Blodmjöl 90,0 139,3 81,2 70,6 0,72 706 509 155 2,1 1,1
Köttbenmjöl, 36 % aska 91,5 88,1 44,7 31,7 1,14 317 362 96 127,0 59,0
Köttmjöl 91,5 121,4 66,5 41,4 0,82 414 339 132 25,1 16,5
Fiskmjöl, fettfattigt 91,0 117,8 66,0 55,8 0,85 558 474 129 66 36
Fiskmjöl, fettrikt 91,0 130,8 62,6 53,0 0,76 530 403 144 59 33
Sillmjöl, saltfattigt 91,0 148,9 69,0 60,4 0,67 604 405 164 36 20,0
10) Diverse fodermedel
Klöverhömjöl 90 59,1 15,3 8,6 1,69 86 145 66 16,4 2,7
Luzernhömjöl 90 54,7 16,7 9,5 1,83 95 170 61 17,5 2,0
Betmassa, torkad 90 79,6 8,1 3,1 1,26 31 39 88 6,6 1,1
Betmassa, färsk 10,0 8,9 0,9 0,4 11,24 4 45 89 0,7 0,1
Betmassa, lagrad 11,9 11,2 1,4 0,9 8,93 9 80 94 0,9 0,1
Melass 78,5 79,7 9,1 0,5 1,25 5 63 101 2,9 0,2
Mäsk eller drav (färsk) 20 17,3 4,7 3,0 5,78 30 173 86 0,4 1,2
Pulpa (färsk) 7,2 6,3 0,4 0,2 15,87 2 32 87 - -
11) Mineralfoder
Benmjöl, rått                 220 105
Benmjöl, ångkokt                 310 145
Dikalciumfosfat (foderfosfat)                 233 180
Foderkrita                 366 -
Foderkalk                 380 -
Snäckskal                 380 -
Dinatriumfosfat                 - 87
                                                                                                                                                                                                                                                                               
Ulric Eriksson - Maj 2008 - ulric@siag.nu
Creative Commons License